Tjänster

Våra tjänster

Vi utför kreditupplysningar via UC.

Trafiktillståndsutredningar

Medlemmar i SRF konsulterna.

Vi använder marknadens bästa programvaror.

Skatterådgivning/bokslut/deklarationer/årsredovisningar.

Löpande redovisning/skattedeklarationer/periodbokslut.

Vi förmedlar revisionsuppdrag.

Vi förmedlar fördelaktiga försäkringslösningar via Portfolio i Örebro.

Vi har trygghetsförsäkring via SRF.

Vi arbetar enligt Rex (Svensk standard för redovisningsuppdrag)

Vi utför bolagsbildningar och generationsskiften.